Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Door uw bestelling te verzenden, geeft u te kennen dat u met de aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Hondenspul heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.2 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldige naam, e-mail-adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
1.3 Niets van deze site mag zonder toestemming van Hondenspul elders gebruikt worden.
1.4 De producten die Hondenspul verkoopt zijn uitsluitend bedoeld voor honden en mensen.

Artikel 2 – Koop
2.1 De overeenkomst komt enkel tot stand, nadat Hondenspul de bestelling heeft aanvaart, dmv mail. Hondenspul heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. In dat geval zal zij de koper hiervan op de hoogte brengen. Ook indien Hondenspul niet in staat is de bestelling te leveren (niet leverbaar, uit het assortiment etc.) laat zij dit aan de koper via de mail weten. Hondenspul hoeft in dergelijke gevallen geen schadevergoeding te betalen.
2.2 De artikelen die hondenspul.nl verkoopt kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen ontheven zijn. Zo kunnen artikelen te alle tijden aangepast en uit het assortiment gehaald worden. Ook kunnen er nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, waar deze algemene voorwaarden ook voor gelden.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen
3.1 Alle genoemde prijzen op hondenspul.nl zijn in Euro en inclusief BTW, en gelden voor consumenten.
3.2 Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Hondenspul gewijzigd worden.
3.3 Op aanbiedingen wordt geen extra korting gegeven.
3.4 Zet- en drukfouten voorbehouden.

Artikel 4 – Betalingen
4.1 Betalen kan via Ideal en vooraf door storting van het verschuldigde bedrag op IBAN-nummer:
NL36KNAB0405642199 tnv Hondenspul te Boerakker.
Indien het bedrag 14 dagen na de besteldatum nog niet op onze rekening staat, ontvangt u een herinneringsmail.

4.2 Nadat u de bestelling heeft verzonden, krijgt u een mail, waarin staat of de artikelen leverbaar zijn en een factuur.
4.3 Verzendkosten á € 4,95 worden aan alle bestellingen in Nederland toegekend. Voor bestellingen buiten Nederland gelden andere tarieven, welke na landkeuze worden weergeven.

Artikel 5 – Leveringstijd
5.1 Indien uw bestelling op voorraad is, wordt deze max. 2 dagen nadat uw gehele betaling gestort is naar u toe gestuurd. Wij verzenden, indien mogelijk, op alle dagen in de week.
5.2 Indien uw bestelling niet voorradig is wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de eventuele levertijd.
5.3 Volgens de wet Kopen op Afstand mag de maximale levertijd 30 dagen bedragen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is dient Hondenspul de consument hier tijdig van op de hoogte te stellen en de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen terug gestort te worden.
5.4 Het pakket wordt verstuurd via PostNL. Deze biedt u het pakket op maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 – 21:00 uur aan, of bij een PostNL afhaalpunt. Zorg dat u een bezorgadres of afhaal adres opgeeft waar iemand aanwezig is. Indien u niet wenst dat het pakket bij buren wordt afgegeven. dan dient u dit aan ons door te geven.

Artikel 6 – Bedenktijd
6.1 Defecten aan een artikel door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik vallen niet binnen de garantie. Bij ondeskundig gebruik van de artikelen, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor bedoeld is, vervalt de garantie.
6.2 Afgeprijsde artikelen kunnen NIET retour gestuurd worden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Hondenspul kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond, ten gevolge van het gebruik van de artikelen of producten. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.
7.2 Hondenspul is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de geleverde goederen (waaronder ook voeding) niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege of door keuringsinstanties gestelde of te stellen eisen aan de hoedanigheid van deze goederen.
7.3 De genoemde maten / aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
7.4 De aansprakelijkheid van Hondenspul blijft beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Artikel 8 – Privacy verklaring
8.1 Hondenspul respecteert de privacy van de koper. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.) Hondenspul neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen. De gegevens blijven eigendom van de webwinkel Hondenspul.nl.
8.2 Bij het aanmelden van de nieuwsbrief gaat u akkoord dat wij de ingevulde gegevens versturen naar mailchimp. Deze gegevens worden alleen maar gebruikt voor de nieuwsbrief van Hondenspul.nl en worden niet doorverkocht of op een andere manier doorgegeven aan derden. Lees hier oe mailchimp met je gegevens omgaat

Artikel 9 – Nederlands recht
9.1 Op alle overeenkomsten die Hondenspul aangaat met haar kopers en op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom
10.1 Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.
10.2Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

Artikel 11 – Eigendom van derden.
11.1 Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.
11.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

Artikel 12 – Verantwoordelijk gebruik
12.1 Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.
12.2 Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

27-6-2021